22.02.2010 - Mladá fronta DNES - Kraj Liberecký - str. 03

 

Kdo je kdo v boji o silnici R 35


JIŽNÍ, SEVERNÍ, SUPERSEVERNÍ? Plány na stavbu moderní silnice R 35 rozdělily Liberecký kraj na několik nesmiřitelných táborů. MF DNES se pokusila zjistit, kdo stojí v jejich čele, jak zásadní mají argumenty, co prosazují a proč .


Analýza


Liberecký kraj - Boj o silnici R 35, pro kterou se vžilo ne zcela přesné označení „dálnice Českým rájem“, začíná být značně nepřehledný. MF DNES se proto rozhodla zmapovat bitevní pole a zjistit, kdo je kdo v této letité válce.


Severní trasa


Nejvíce příznivců a nejhlasitější a nejvýraznější odpůrce má severní trasa vedoucí přes Turnov napříč Českým rájem. Severní variantu, která by vedla poblíž stávající silnice Turnov – Jičín, otevřeně podporuje ministerstvo dopravy a také vedení Libereckého kraje. „Na březnové zasedání krajského zastupitelstva připravuji kategorizaci silniční sítě a jednou z důležitých silnic pro Liberecký kraj je R 35 v severním koridoru,“ tvrdí krajský náměstek pro dopravu Martin Sepp.

Proti severní variantě je ministerstvo životního prostředí, nelíbí se ani CHKO Český ráj a nejhlasitěji se proti ní bouří občanská hnutí sdružená v koalici S. O. S. Český ráj. Proti chystané stavbě přišla s peticí již v roce 2003. Ta má podle hlavních osob hnutí Markéty Kovaříkové a Martiny Pokorné již přes 15 tisíc podpisů. Proti severnímu koridoru se vyslovila většina obcí na trase, a to včetně Turnova.

„Kdyby neexistovala žádná jiná varianta, tak by se asi nedalo nic dělat. Ale protože existují, musíme je řádně a spravedlivě prověřit,“ říká náměstek ministra životního prostředí a místopředseda zelených František Pelc. Sám preferuje jižní variantu.


Jižní trasa


Jižní koridor vedoucí kolem Mnichova Hradiště po jižním okraji Českého ráje kolem Sobotky na Jičín byl navržen jako v pořadí druhé řešení.

Příznivci této možnosti jsou hlavně mezi odpůrci severní trasy. Podle nich by tranzitní dopravě, kterou nová kvalitní silnice na sebe naváže, nevadila 20 kilometrová zajížďka. Mezi klady této varianty vyzdvihují také nejnižší cenu, která počítá i s úpravou stávající silnice Turnov – Jičín. Prodloužení trasy se však nelíbí expertům z ministerstva dopravy a vedení Libereckého kraje.

„Jižní koridor vůbec neřeší naši situaci a auta by stejně jezdila přes obce po stávající silnici,“ argumentuje Sepp. Silnice nemá podporu ani u vedení Středočeského kraje, které má jiné dopravní priority.

I proti jižnímu koridoru již vznikla petice vyjadřující nespokojenost obyvatel dotčených obcí. „Mnozí ani vůbec netušili, co by jim mohlo hrozit,“ říká Petra Cillerová, která je spolu s manželem autorkou desetibodové petice.

Mimo jiné v ní upozorňují na neúměrný zábor půdy, zvýšení hluku, emisí či kontaminaci vod. Nelíbí se jim také narušení barokního rázu valdštejnské krajiny v okolí Jičína a upozorňují na zásah do CHKO Český ráj.


Superseverní trasa


Jako poslední možná varianta vznikl superseverní koridor přes Železnobrodsko, Semilsko a Lomnicko. Jeho zajímavost podle Pelce spočívá v napojení méně rozvinutých oblastí. „Proto jsme nechali zpracovat variantní řešení,“ říká. K superseverní variantě se před krajskými volbami klonili i někteří ze zvolených politiků, dnes mezi nimi prakticky nemá zastánce.

Hlavní nevýhodou je finanční náročnost a také velké kácení a další střety s přírodou.

„Podél trasy jsou obce se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Smog, prach, hluk i vibrace obtěžují obyvatele a poškozují jejich zdraví. Z velkých mostů se hluk šíří mnohem dál do okolní krajiny a tento hluk je velmi těžké odstínit. Vede oblastí s vyšší nadmořskou výškou, kde je výrazně delší doba pokrytí sněhem. Nižší teplota také zvětšuje riziko námraz a tudíž i větší riziko nehodovosti,“ vyjmenovává některé z důvodů nesouhlasu s touto trasou občanské sdružení Občané proti superseverní variantě R 35.

Podle jejich předsedy Petra Honse nechtějí nic jiného než vítězství zdravého rozumu.


Co bude dál kdo rozhodne o R 35 Konečné rozhodnutí vynesou tři ministerstva – dopravy, životního prostředí a pro místní rozvoj. Vládní rozhodnutí má vzít v potaz nejen přání ministerstev, ale také názor obcí a zastupitelstva Libereckého kraje. To zatím nerozhodlo, kterou trasu chce. „Nyní silnici R 35 nebudeme projednávat,“ říká krajský náměstek pro dopravu Martin Sepp. Podle odborníků může cesta ke stavebnímu povolení trvat osm let, samotná stavba tak možná začne až za dvacet let.

JAROSLAV HOŘENÍ