20.02.2010 - Mladá fronta DNES - Názory - kraj Liberecký - str. 04

 

Ticho po pěšině, vlastně po dálnici

 

Bylo …nebylo, bylo jedno ministerstvo a byl jeden kraj a v něm problémy s dopravou.

Ne, to není začátek pohádky, to je začátek příběhu, který se odehrává v Libereckém kraji a na ministerstvu životního prostředí v Praze, v České republice, vše právě teď, v současnosti.

 

Rychlostní silnice R 35 a její tři varianty, superseverní, severní a jižní nedávají spát mnoha lidem. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání 15. prosince stáhlo z programu bod, kde se mělo vyjádřit, zda-li podporuje superseverní, severní a nebo jižní variantu silnice R 35. V dané době, alespoň dle kuloárových zdrojů, bylo v sázce zpochybnění rozvojového plánu Libereckého kraje, neboť hrozily obstrukce ze strany ministerstva životního prostředí v případě, když se zastupitelé dohodnou a budou prosazovat variantu severní – a to je ta, která vede kolem Turnova.

 

Co na plat, že všichni soudní lidé, opírajíce se o odborné srovnávací posudky a analýzy z hlediska dopravního, ochrany životního prostředí, nákladovosti a údržby a provozu, vědí, že jednoznačně nejvhodnější ze všech variant je právě varianta severní. Mezi „všechny soudné lidi“ nutno začít počítat i úředníky dotčených odborů Libereckého kraje.

 

Je také už pomalu omrzela hra na „názorovou patlaninu“ a vystupují zcela s konzistentním názorem, ústy radního pro dopravu Martina Seppa, že nejvhodnější varianta je severní.

Bohužel „soudní lidé“ mají problém, protože ministerstvo životního prostředí přesně neví, kdo dnes vládne a pan prozatímní ministr to nejspíš není, vyvíjí iniciativu na vypracování „nové superseverní varianty“.

 

Tato oprášená varianta zůstává i tak absolutně nejdrsnější k přírodě, je nejdražší a již dnes zavání hromadou výjimek ze stoupání, omezení rychlostí, námrazy, sněhu a takovým počtem tunelů, který si, co se jejich počtu týče, nedokáže představit ani ten nejotrlejší „porevoluční tunelář“.

Nicméně v rozhodovacím procesu na úrovni ministerstev musí své stanovisko zaujmout také ministerstvo životního prostředí, jehož dosavadní jednání nesvědčí o hájení zájmů ochrany přírody a krajiny, nýbrž o podřizování těchto zájmů politickým cílům.

Příroda přece není jen v Českém ráji Není také náhodou, že šedou, totiž „zelenou“, eminencí je současný náměstek ministra pan František Pelc za Stranu zelených. Pan náměstek žije totiž v Turnově. On a jeho přátelé, m. j. „zelené aktivistky“, dámy Martina Pokorná a Markéta Kovaříková, vytvářejí dojem, že příroda a krajina se nachází pouze a výlučně v Českém ráji, zatímco na jih a na sever od Turnova panuje bezcenná poušť.

 

A výsledek? Obyvatelstvo v oblasti severní varianty (Turnovska) sedá na lep zelené demagogii, netuše, že jde o politickou hru.

Nutno dodat i zde jsou obce, jako Karlovice – Sedmihorky, které si přes veškerou závažnost věci uchovaly vlastní názor a mají konkrétní představu, kde a jak severní variantu vést, protože v ní vidí přes veškeré zlo i velký přínos a ulehčení. Naopak obyvatelstvo v oblasti superseverní varianty si nedokáže vůbec představit, že tak idiotský návrh, jako je ona superseverní varianta, může být vůbec myslitelný a spíš čekají, až po česku „vyhnije“.

 

A tak zatímco pan premiér Fischer neví, co nasypat do rozpočtové díry, jiní – v tomto případě Zelení – v čele s panem náměstkem Pelcem naopak přemýšlí, jak ji ještě zvětšit v podobně astronomických nákladů na superseverní variantu, nebo jižní variantu, která neřeší vůbec nic a tudíž je také drahá.

 

A o tom, že jakákoliv dnes stavěná silnice v České republice je nejdražší už možná na celém světě, ví přece každý.

Ale proč bychom se vzrušovali, jsme v Čechách a tady, tady má blbost vždycky „zelenou“...

(text je výrazně redakčně zkrácen)


MAREK KOVÁŘ