12.09.2009 - JAROSLAV HOŘENÍ - Kraj Liberecký - str. 01

Je silnice Českým rájem veřejným zájmem?


Liberecký kraj - Vládou schválený zákon o urychlení výstavby rychlostní silnice R35 se nelíbí odpůrcům této druhé české páteřní komunikace. Zákon může omezit vlastnická práva majitelů pozemků a také omezit posuzování vlivů na životní prostředí
„Jde o zákon, který ohýbá a obchází ostatní předpisy a doufám, že ho senát nepodpoří. Jinak bych nevyloučil, že skončí u Ústavního soudu,“ říká náměstek ministra životního prostředí František Pelc. Podle Poslaneckou sněmovnou schválené verze zákona lze budoucí R35 i další dopravní stavby prohlásit za stavby ve veřejném zájmu.
„Zákon omezuje vlastnická práva majitelů pozemků. Sice můžete protestovat proti tomu, aby vám silnice stála na pozemku, nebo se dohadovat o výši ceny, ale to už ji tam budete mít,“ upozornil Pelc.
Zákon také umožňuje omezení posuzování vlivů staveb na životní prostředí, což podle poslance Libora Ambrozka může České republice způsobit významné problémy.
Podle přívrženců zákona prohlášení stavby R35 za veřejný zájem umožní její brzkou realizaci i přes to, že kvůli nedostatku peněz ministerstvo dopravy nyní nepočítá s realizací méně významných staveb včetně R35.
I když původně navržený zákon byl rozšířen o další dopravní a technické stavby například včetně velkých elektráren, na rozdíl od zákona prosazovaného před pěti lety přímo neurčuje, kudy má silnice vést.
„V platnosti i nadále zůstává výběr ze tří možných koridorů. Až poté by zákon umožnil urychlení projednávání vybrané varianty,“ říká Pelc.
Vedení Libereckého kraje nepočítá s tím, že by zákona nějak zneužívalo během posuzování jednotlivých koridorů.

Je silnice veřejným zájmem?
Vláda schválila zákon, který urychlí stavbu rychlostní silnice R35. To se nelíbí odpůrcům výstavby
„Rozhodně nechceme na nikoho tlačit, to nemáme zapotřebí. Do konce září se opět sejde pracovní skupina a budeme se snažit reagovat na požadavky aktivistů, které by měly dorazit v těchto dnech,“ uvedl hejtmanův náměstek pro dopravu Martin Sepp.
Kraj stále počítá s tím, že svým zastupitelům do konce roku předloží rozhodování o výběru koridorů. Podle Pelce však letos rozhodnuto nebude. „Všechny varianty by se měly hodnotit se stejnou vahou, po stejně důkladném prozkoumání a posouzení. A ne, že jedna už léta dobře známá, tedy ta severní, bude dopředu favorizovaná,“ míní Pelc. Rozhodovat se bude mezi jižní variantou kolem Mnichova Hradiště a Sobotky, která vychází nejlevněji. Odpůrci této trasy tvrdí, že by ze stávající silnice mezi Turnovem a Jičínem dopravu stejně neodvedla.
Další možnou trasou je vedení silnice napříč Českým rájem mezi dvěma oblastmi Chráněné krajinné oblasti, která se nelíbí ekologickým aktivistům, ale ke které se minulý týden přiklonilo město Semily a kterou nevyloučilo ani turnovské zastupitelstvo. Nejnovější trasou je superseverní varianta vedoucí kolem Rychnova, Železného Brodu, Semil a Lomnice nad Popelkou. Tato trasa ale vychází nejdráž a má mnoho sporných míst. V Rychnově u Jablonce nad Nisou dokonce vzniklo občanské sdružení Občané proti superseverní variantě R35, podle kterého jde ve vztahu k přírodě o nejdrastičtější variantu, která vykazuje i nejhorší parametry z hlediska vlivu na obyvatelstvo.
Superseverní varianta by procházela přírodním parkem Maloskalsko, přírodně cenným údolím Jizery a bylo by kvůli ní třeba vykácet na 13,5 hektarů lesů. Cena by se podle současných odhadů přitom vyšplhala k 38 miliardám.
Ministerstvu životního prostředí se však tato trasa zdá být dopravně zajímavá. „Necháváme si zpracovat studii, která by tu současnou zlevnila a vyřešila některé sporné body, které na trase jsou,“ potvrdil Pelc. Rychlostní silnice R35 bude po dobudování nejdelší rychlostní silnicí v České republice a zároveň bude paralelou k přetížené dálnici D1. K současnému provozu na stávající silnici I/35 je však nutné připočítat tisíce těžkotonážních kamionů jedoucích napříč Evropou, protože dálnice bude součástí transkontinentální trasy Hamburk - Istanbul. Kromě samotného silničního tělesa je nutné v okolí počítat se stavbou čerpacích stanic, logistických center či průmyslových zón.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj