03.04.2010 - Eva Roubalová - Kraj Liberecký - str. 02

 

Jsem politikům vděčná za jejich rozhodnutí


»Dopis Čtenářka reaguje na rozhodnutí krajských zastupitelů o rychlostní silnici R 35


Jako členka občanského sdružení „Občané proti superseverní variantě R 35“ a jako občanka Rychnova u Jablonce jsem krajským politikům za jejich rozhodnutí o R 35 velmi vděčná a patří jim můj dík.

Opravdu jsem překvapená, že se krajští politici nenechali ovlivnit ani paralyzovat tlakem, který na ně byl určitě obrovský a rozumně o svém stanovisku k trasování R 35 rozhodli. Myslím si, že severní koridor, který byl Libereckým krajem doporučen, je nejrozumnější řešení i přesto, že se nevyhne území kolem CHKO Český ráj.

Vím, že silnice rozměrů rychlostní komunikace vždy ovlivní krajinu a nikde není žádoucí. Liberecký kraj si nechal vypracovat nezávislou projekční společností VALBEK studii porovnání všech tří navržených variant. O superseverním koridoru, který se Rychnova bezprostředně týká, je v závěru této studie doslova napsáno: „Prochází územím s velkou rezistencí, jak dokládají výsledky syntetických modelů. Především průchod přírodním parkem Maloskalsko a dalším územím s vysokou hodnotou krajinného rázu, rozsáhlé zábory lesa a dopady na přírodně velmi cenné údolí Jizery činí jeho realizaci velmi obtížnou. Koridor vykazuje i nejhorší parametry z hlediska vlivu na obyvatelstvo i z hlediska nepřímých vlivů. Realizace superseverní trasy by byla možná jen za mimořádných ochranných opatření a je na hranici přijatelnosti.“ Podle mého názoru si krajina kolem navrženého superseverního koridoru, kde mimochodem rozhledna Kopanina již také patří mezi významné krajinné prvky Českého ráje, v ničem s krásou krajiny kolem Turnova nezadá.

I proto si velmi vážím rozhodnutí Libereckého kraje o doporučujícím stanovisku a věřím, že stejně rozumní lidé budou i na ministerstvu dopravy při konečném rozhodování.


(redakčně kráceno)


Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj