Nová superseverní varianta.

Odhadovaná cena: 28 mld Kč
Snížení ceny stavby bylo dosaženo snížením celkové délky tunelů a mostů.
Toto je vykoupeno zvětšením celkového stoupání.
V místech velkého stoupání je silnice rozšířena ze 4 pruhů na 6 pruhů.
Následující obrázky jsou pohotově vytvořené fotografie tištěné podoby.
Nová varianta je vyznačena červeně, stávající oranžově.
mapa
mapa
mapa
mapa
mapa