Písemná odpověď od Ministerstva životního prostředí.
Doručeno: 3.6.2010