Písemná odpověď od Ministerstva životního prostředí.
Razítko pošty: 9.11.2009, Doručeno: 10.11.2009