TOPlist
TOPlist

Povede čtyřproudá silnice středem
přírodního parku Maloskalsko?

foto

Proč nesouhlasíme s výstavbou
superseverní varianty R35?

 
- Je to nejdrsnější varianta vůči lidem, krajině a přírodě.
- Prochází přírodním parkem Maloskalsko, ničí krajinný ráz Pojizeří a dalších cenných lokalit. Zasahuje do nadregionálního biokoridoru a do vodohospodářsky cenných oblastí.
- Vytváří novou fragmentaci krajiny a přírodních lokalit, protože v této trase není doposud jiný podobný prvek.
- Podél trasy jsou obce se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Smog, prach, hluk i vibrace obtěžují obyvatele a poškozují jejich zdraví. Z velkých mostů se hluk šíří mnohem dál do okolní krajiny a tento hluk je velmi těžké odstínit.
- Vede oblastí s vyšší nadmořskou výškou, kde je výrazně větší doba pokrytí sněhem. Nižší teplota také zvětšuje riziko námraz a tudíž i větší riziko nehodovosti.
- Větší stoupavost terénu zvyšuje riziko zablokování silnice v zimním období. Vliv na povrchovou a spodní vodu způsobený nutnou větší zimní údržbou.
- Tunely a mosty tvoří celkem 35% trasy. V tunelech a na mostech bude citelně snížena povolená rychlost.
- Je nejdražší ze všech variant. (36,9 mld Kč za 44,4 km) Údržba mostů, provoz tunelů a větší nároky na zimní údržbu budou vyžadovat velké provozní náklady. Kvůli této vysoké investici se nedostane peněz na výstavbu nebo opravu jiných silnic.
- V této trase není žádná jiná silnice, která by umožnila etapizovat výstavbu. Po celou dobu výstavby nebude možné používat žádnou část z této obrovské investice.
- Výstavba této varianty příliš nepomůže dopravnímu přetížení silnice I/35 a bude nutné toto dodatečně řešit s dalšími náklady.
- Po schválení koridoru se může tato silnice posunout více k obydleným oblastem, nebo možná i mimo koridor.
- Naše stanovisko je podloženo nezávislými studiemi.
- Chceme aby zvítězil zdravý rozum.
   
K1
Severní
K2
Jižní
K3
Superseverní
  Celkové náklady stavby mld.Kč 19,7 14,6 36,9
  Celková délka mostů km 3,24 2,89 6,8
  Celková délka tunelů km 4,39 0,85 8,91
  Celková výška stoupání m 286 307 429
  Výkopy a výlomy mil.m3 2,8 3 6
  Provoz tunelů GWh/r 3,5 0,7 7,4
  Stávající komunikace km 10,4 23,2 0
V Rychnově u Jablonce na Nisou v říjnu 2009 napadl sníh stejně tak jako v Pulečném, Dalešicích, Mukařově, Skuhrově a dalších obcích. V televizní reportáži se mluvilo o 70 cm sněhu. Kamióny opět zablokovaly silnici....
Zablokovaná silnice je častým zimním úkazem v této nadmořské výšce kde je sněhu více a "drží se" mnohem déle než v níže položených oblastech jako například v Turnově nebo Praze kde pouze pršelo.
foto
foto
Ke konci března 2010 po několikadenních deštích začíná pomalu tát sníh na této trase....
foto